Ekonomia:

  • Przechodząc do 2009 roku również nie doszło do żadnej nowej ulgi. Należy również zaznaczyć, iż żadna nie uległa likwidacji. Faktem jest, iż zmieniła się jedynie skala podatkowa, jak i również koszty uzyskania przychodu z wykonywanego stosunku pracy oraz zasady rozliczania tak zwanej ulgi prorodzinnej. Dokonując dalszej analizy można również rzec, iż zmienił się podatek…

  • Omawiając dochody budżetu państwa, które zostały ustalone w ustawie budżetowej na przełomie 2011 roku w wysokości przeszło 273.144,4 mln zł, zrealizowano zatem w kwocie 277.557,2 mln zł. Śmiało można rzec, że były one wyższe o nawet 4.412,8 mln zł, czyli o 1,6% od omawianej kwoty planowanej. Decydujący wpływ miała wpłata z tak zwanego zysku…

  • Właściciele firm zmagają się różnego rodzaju formalnościami. Odprowadzanie odpowiednich podatków, zmaganie się z aktualnymi przepisami prawa pracy, czy składkami na ubezpieczenie pracowników. W dość prosty sposób można pozbyć się znacznej części tych formalności, wystarczy nawiązać współpracę z biurem podatkowym. Biuro podatkowe wykonuje w imieniu zleceniodawcy wszelkie czynności związane z rachunkowością danego podmiotu gospodarczego. Na…

  • Wszyscy pracownicy służb porządkowych, robotnicy drogowi, strażacy, ale też pracownicy służb medycznych, jak i wykwalifikowani robotnicy do zadań specjalnych, mają pewną wspólną cechę, a jest nią korzystanie z różnorodnych akcesoriów z sektora bhp. Pod tym hasłem kryją się sprzęty, robocza odzież ochronna, a także przedmioty, które mają ułatwić i wspierać ochronę i bezpieczne wykonywanie…

Biznes

  • Omawiając dochody budżetu państwa, które zostały ustalone w ustawie budżetowej na przełomie 2011 roku w wysokości przeszło 273.144,4 mln zł, zrealizowano zatem w kwocie 277.557,2 mln zł. Śmiało można rzec, że były one wyższe o nawet 4.412,8 mln zł, czyli o 1,6% od omawianej kwoty planowanej. Decydujący wpływ miała wpłata z tak zwanego zysku…

Ekonomia

  • Przechodząc do 2009 roku również nie doszło do żadnej nowej ulgi. Należy również zaznaczyć, iż żadna nie uległa likwidacji. Faktem jest, iż zmieniła się jedynie skala podatkowa, jak i również koszty uzyskania przychodu z wykonywanego stosunku pracy oraz zasady rozliczania tak zwanej ulgi prorodzinnej. Dokonując dalszej analizy można również rzec, iż zmienił się podatek…

Finanse: